Termeni și Condiții

Definiție

Client: o persoană sau o companie care cumpără produse de la Iva Studio – vânzătorul de produse identificat pe factură și, după caz, furnizorul de asistență.

 

Cerere

Acești Termeni și condiții de vânzare constituie înțelegerea între părți referitoare la produsele care urmează să fie achiziționate de către Client și înlocuiesc orice comunicare, reprezentare sau acorduri anterioare ale oricărei părți, fie ele orale sau scrise. Termenii și condițiile suplimentare sau diferite ale cumpărătorului nu se vor aplica decât dacă este convenit în mod explicit între cumpărător și Iva Studio.

Acceptarea livrabilelor de mai jos va constitui acceptarea de către Cumpărător a acestor Termeni și condiții de vânzare. Nicio modificare a termenilor și condițiilor din prezentul document nu va fi valabilă dacă nu este semnată în scris de un reprezentant autorizat al fiecărei părți.

 

Preț

Dacă nu se convine altfel în scris de Iva Studio, toate ofertele expiră la 30 de zile de la data ofertei. Cu excepția cazului în care Iva Studio a convenit altfel în scris, toate prețurile nu includ taxe pe valoarea adăugată și taxe similare. Astfel de taxe, atunci când este cazul, vor apărea ca articole separate pe factura Iva Studio.

 

Livrare, titlu și risc

Livrările produselor achiziționate vor fi supuse programului de disponibilitate Iva Studio. Iva Studio va depune toate eforturile rezonabile pentru a respecta orice dată (date) de livrare citată sau confirmată, dar nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea acestor date.

Iva Studio va respecta, pe cât posibil, instrucțiunile Clientului privind datele de livrare. Cu toate acestea, orice dată de livrare dată este doar o indicație, oferită cu bună-credință. Iva Studio nu garantează această dată și nu va fi considerat responsabil pentru daune, în măsura maximă permisă de lege, care decurg din livrări întârziate. Livrarea în tranșe este posibilă.

Titlul legal al produselor nu va fi transmis Clientului până când Iva Studio nu a primit plata integrală pentru astfel de produse. Până atunci, Clientul trebuie să asigure bunurile și să le poată utiliza, fără modificări, în desfășurarea obișnuită a activității.

 

Întârzieri în performanță

Iva Studio nu va fi răspunzător pentru întârzierile de performanță sau neperformanță din cauza unor circumstanțe neprevăzute sau din cauze care nu pot fi controlate. În cazul neexecutării din cauza unor cauze dincolo de controlul Iva Studio care continuă mai mult de trei (3) luni, oricare dintre părți poate rezilia acordul cu privire la produsele care nu au fost încă livrate.

 

Plată

Plata pentru servicii va fi stabilită printr-un contract de servicii.

Modalități de plată: Clientul va putea efectua plata prin transfer bancar, ordin de plată, pe baza facturilor generate de Iva Studio. Facturile vor fi trimise clientului folosind canalele de comunicare stabilite între cele două părți.

După livrarea materialelor și efectuarea plății, Iva Studio nu poate returna banii. Dacă Iva Studio nu va respecta termenul de livrare specificat în contract, Iva Studio poate acorda o reducere.

Toate condițiile de plată sunt specificate în contract.

Plata în avans. Dacă este necesar, clientul poate efectua o plată în avans de 30% sau 50% în funcție de proiect.

 

Reduceri la plata serviciilor

În cazul în care există o reducere pentru plată într-un anumit număr de zile, perioada de zile va începe de la data facturării.

 

Risc de pierdere

Riscul de pierdere și deteriorare va trece de la Iva Studio către Cumpărător la livrarea produselor.

Acceptarea și garanția produselor

Acceptarea trebuie realizată folosind procedurile de testare aplicabile sau programele stabilite de Iva Studio.

 

Toate bunurile sau serviciile sunt considerate acceptate, cu excepția cazului în care sunt respinse printr-o notificare scrisă către Iva Studio în termen de 7 zile de la livrare. Orice astfel de notificare trebuie să ofere motive detaliate pentru respingere. La primirea acestei notificări, va fi luată în considerare o rambursare, cu deduceri efectuate după caz. În cazul în care Iva Studio este de acord cu returnarea mărfii, acestea trebuie să fie în starea inițială cu ambalajul, o notă de returnare și dovada achiziției; costurile de returnare pot fi, de asemenea, plătite de către Client.

Iva Studio nu oferă o garanție de protecție pentru: –

1) Daune cauzate de instalarea, utilizarea, modificările sau repararea incorecte de către orice terță parte neautorizată sau de către Client.

2) Daune cauzate de orice parte sau altă forță externă.

3) Folosirea pentru orice scop special.

4) Produse de la terți specificate de Client.

5) Orice instrucțiune specificată de Client și efectuată corect de Iva Studio.

 

Modificări și anulări

Nici o modificare sau anulare a comenzilor nu poate fi făcută după primirea comenzii de cumpărare.

Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris materialele protejate prin drepturi de autor (software și documentație tipărită) nu pot fi copiate decât în ​​scopuri de arhivă, pentru a înlocui o copie defectă și pentru verificarea erorilor de program de către Cumpărător.

 

Produse autorizate

În ceea ce privește produsele pentru care Iva Studio acordă licențe și care sunt furnizate aici, se înțelege și este de acord că cuvântul „cumpărare” sau cuvinte similare sau cuvinte derivate trebuie înțeles ca „licență” și „Cumpărător” sau orice cuvinte similare sau cuvinte derivate se înțeleg ca „licențiat”. Titlul asupra materialelor licențiate va rămâne la Iva Studio, fără a aduce atingere prevederilor contrare din prezenta. Licențierea software-ului va fi supusă termenului contractual standard al Root Solutions aplicabil produsului.

 

Răspunderea și forța majoră

Iva Studio nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru 1) pierderi directe sau indirecte; 2) pierderea profiturilor afacerii, pierderea datelor sau a utilizării; 3) daune reparate de Iva Studio în termen rezonabil; 4) pierderi evitabile de către client printr-o conduită rezonabilă.

Iva Studio nu va fi răspunzător față de Client în niciun caz, în cazul în care Iva Studio este împiedicat să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezenta cauză, în totalitate sau parțial, la un eveniment de forță majoră, adică circumstanțe dincolo de controlul său.
We use cookies to give you the best experience. Continuing to browse the site represents your acceptance of them.